45

GALERI

art gallery        Louise Morgan's Studio     art supply shop​​

From Summit To Shore

Or Gopa I'r Lan

"From summit to shore" is  an exhibition of artworks by Louise Morgan and Jocelyn Roberts in order to celebrate the beauty of the North Wales landscape. And is the latest in additions to galeri45, pleave browse through the online gallery below or visit us at 45a Highstreet, Bangor to see the works!
​​​​"O'r copa i'r lan" yn arddangosfa o waith celf gan Louise Morgan a Jocelyn Roberts er mwyn dathlu harddwch tirlun Gogledd Cymru. yw'r diweddaraf yn ychwanegiadau i galeri45, croesawch drwy'r oriel isod neu ewch i ni i at 45A StrudFawr, Bangor I weld yR waith!